خدمات پس از فروش شرکت واریان ایران 

امروزه اصلي ترين عنصري که باعث رقابت بين شرکت ها بوده و وجه تمايز شرکت هاي پيشرو از سايرين مي باشد شايد چيزي جز کيفيت محصول يا خدمات و همچنين مشترياني با رضايت بالا نباشد.رمز بقاي سازمان ها در گرو رضايت و حمايت مشتريان از آنها مي باشد و هر يک از سازمان هاي پيشرو ضمن حفظ موقعيت خود همواره در صددند تا با کسب رضايت مشتريان خود ، هدايت کننده نياز آنها باشد. كسب مشتري‌هاي جديد نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بسيار جامع ، مفصل و مجموعه‌ای از فـعاليت‌هاي يـكپارچه است و اینشرکت برای ارائه برترین خدمات به مشتریان عزیز خود از ، استفاده از  سيـستم‌هاي مكانيزه يكپارچه  در رابطه با خدمات پس از فروش خود را الزامی و دراولویت قرار داده است .

 

 بديهي است ميزان افزايش سطح رضايت مشتريان نسبت به ارائه خدمات اینشرکت ، خود عـامل و بـستري مهم در تبـديل مشتريان فعلي به مشتريان وفادار و جذب مشتريان جديد مي باشد