مشتری گرامی

ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات اینشرکت و  بهره گیری از سیستم ثبت نام " آن لاین" با توجه به اینکه اطلاعات  این فرم عینا در اسناد و صورتحساب های صادره درج خواهند شد لطفا در ورود اطلاعات صحیح و کامل ، دقت لازم را معمول فرمائید .

از طرف دیگر با توجه به اینکه ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی از طرف سازمان امور مالیاتی الزامی اعلام گردیده است از متقاضیان محترمی که تا کنون در این زمینه اقدام نکرده اند انتطار دارد ضمن تکمیل و ارسال فرم  زیر ، متناسبا نسبت به ارسال فرم های تکمیلی موجود در زیر منو های بعدی نیز اقدام فرمایند .

 فرم تکمیلی مربوط به افراد  اشخاص حقیقی 

 

فرم تکمیلی موسسات فاقد شناسه ملی و کد اقتصادی


قبلا سپاسگزاری مینماید .


 فرم درخواست کد و یا اصلاح مشخصات مشتری
 نوع درخواست : :
 کد مشتری ( این قسمت توسط شرکت تکمیل می شود) :
 نام مشتری ( سازمان / شرکت و ...) :
 فعالیت سازمان : :
 نام اختصاری : :
 شناسه ملی / کد ملی : :
 کد / شماره : :
 کد اقتصادی :
 نوع سازمان : :
 نوع مالکیت :
 شماره ثبت /پروانه کسب :
 شماره : :
 نام مدیر مسئول : :
 نام شهر : :
 نام استان : :
 کد پسنی ده رقمی بدون علامت : :
 نشانی کامل سازمان /شرکت :
 شماره تلفن بهمراه کد شهرستان : :
 شماره تلفن همراه : :
 شماره فاکس بهمراه کد شهرستان: :
 صندوق پسنی : :
 آدرس وب سایت : :
 پست الکترونیک مشتری : :
 نام درخواست کننده : :
 پست الکترونیکی متقاضی : :
 معرف :
 ایمیل معرف : :
 علت درخواست : ( لطفا توضیح دهید :) :
 هر گونه توضیح اضافه : :