پنج شنبه ٢٨ دی ١٣٩٦
منو اصلی

دعوت به همکاری

عنوان

 

Canon IPF770  

 

 

فرم پذیرش نمایندگی

 فرم درخواست نمایندگی
 نام شرکت :
 استان :
 تاریخ تاسیس شركت : / /
 تعداد شركاء :
 اسامي شهرستانهاي تحت پوشش :
 زمینه فعالیت اصلی :
 آدرس محل شرکت :
 شماره تلفن شرکت :
 فاکس شرکت :
 ایمیل متقاضی :
 صندوق پستی :
 مساحت کل محل شرکت :
 نوع مالکیت :
 آیا عضو اتحادیه و یا سندیکای صنفی هستید؟ :بله
خیر
 لطفا نام ببرید :
 مشخصات پرسنل/هیات مدیره/شرکا :
 حوزه فعالیت شما کدامیک از کالاها را شامل می شود :سیستمهای مهندسی
فتوکپی
پرینتر
پلاتر
سیستم های نسخه برداری
اسکنر
 توضیحات :
عنوان

 

 

عنوان

 ما همواره پشتیبان شما هستیم

 برای پشتیبانی بهتر یکی از راه های زیر را انتخاب کنید

       

عنوان
  تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت واریان ایران است © 
عنوان

  

 

 

 

عنوان

  

 

 

 

عنوان

  

 

 

 

عنوان

  

 

 

 

عنوان