پنج شنبه ٢٨ دی ١٣٩٦
منو اصلی

دعوت به همکاری

عنوان

 

Canon IPF770  

 

 

فرم تکمیلی موسسات فاقد شناسه ملی و کد اقتصادی

همانگونه که مستحضرید وفق دستوالعمل سازمان امور مالیاتی ، صدور هرگونه فاکتوری ( فروش ، خدمات ... ) منوط به درج کد اقتصادی و شناسه ملی خریدار در قسمت مشخصات مشتری میباشد و صرفا در صورتیکه خریداری فاقد موارد ذکر شده باشد درج کد ملی خریدار میتواند جایگزین گردد .

با توجه به موارد فوق از شما مدیر و یا مالک موسسه ای که فاقدشناسه ملی و کد اقتصادی میباشید انتظار دارد جهت تسهیل در اجرای دستورالعمل یاد شده در مورد ارائه درخواستی با جزئیات اشاره شده در لینک زیر اقدام فرمائید .

نظر به ضرورت برابر اصل نمودن کپی کارت ملی ، از مشتریان محترم شهرستانی که امکان مراجعه مستقیم به شرکت را ندارند انتظار دارد جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و تسریع در اجرای خواسته آنها ، این درخواست را پس از گواهی امضا توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی شهر خود ، به آدرس شرکت ارسال فرمایند.

شاد باشید

 

دانلود

 

عنوان

 

 

عنوان

 ما همواره پشتیبان شما هستیم

 برای پشتیبانی بهتر یکی از راه های زیر را انتخاب کنید

       

عنوان
  تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت واریان ایران است © 
عنوان

  

 

 

 

عنوان

  

 

 

 

عنوان

  

 

 

 

عنوان

  

 

 

 

عنوان