تحولی بزرگ در صنعت چاپ دیجیتال - چاپحانه های دیجیتال سری varioPRINT  ترکیبی از نوآوری های Oce  و Canon چاپگر سریع ، کم هزینه و مقاوم مناسب برای همه شرایط محیطی سیستم مهندسی پلات ویو 365 مخصوص چاپ قبوض،گزارشات مالی،انبارداری OCÉ PLOTWAVE 345/365 PRINTING SYSTEMS
تحولی بزرگ در صنعت چاپ دیجیتال - چاپحانه های دیجیتال سری varioPRINT ترکیبی از نوآوری های Oce و Canon
جدید در سیستم های مهندسی
سیستم مهندسی پلات ویو 365
OCÉ PLOTWAVE 345/365 PRINTING SYSTEMS
شرکت واریان ایران نماینده فروش و خدمات پس از فروش دستگاههای Oce , Tally Dascom , Tally Genicom , Lexmark , Contex , Tallysun
چاپگر سریع ، کم هزینه و مقاوم مناسب برای همه شرایط محیطی